Stellar Pulsation, space photometry, exoplanets (SPEX)

SPEX tagok

Szabó Róbert

Szabó Róbert (PI)
KASC Working Group vezető, előkészítő munkák, Cefeidák, RR Lyrae csillagok, hidrodinamikai modellezés, oscillations in stellar clusters, delta Sct és gamma Dor csillagok, B-csillagokKiss L. László

Kiss L. László
KASC Working Group vezető, Mira és félszabályos csillagok, Cefeidák, Lendület csoport vezető

Benkő M. József

Benkő M. József
RR Lyrae csillagok, Cefeidák, földfeszíni megfigyelések, előkészítő munkák

Molnár László

Molnár László
Hidrodnamikai modellezés, RR Lyrae csillagok

Paparó Margit

Paparó Margit
fehér törpék, delta Scuti csillagok

Nuspl János

Nuspl János
Fedési kettőscsillagok, földfelszíni megfigyelés, előkészítő munkák
Szabados Lászlo

Szabados László
Cefeidák

Plachy Emese

Plachy Emese
RR Lyrae csillagok, káosz

Klagyivik Péter

Klagyivik Péter
GAIA project, űrfotometria
Marek Skarka

Marek Skarka
hibrid fősorozati pulzátorok, RR Lyrae csillagok
Sódor Ádám

Sódor Ádám
RR Lyrae csillagok, Blazhko effektus, csillaglégkörök, fénygörbe analízis

Sódorné Bognár Zsófia

Sódorné Bognár Zsófia
Pulzáló fehér törpe csillagok asztroszeizmológiája, változócsillagok fotometriája, CCD photometria és adatfeldolgozás
Dobos Vera

Dobos Vera
Exobolygók, exoholdak, lakhatóság, lakhatósági zónák, asztrobiológia

Hallgatók

Dálya Gergely (ELTE)
Hanyecz Ottó (ELTE)
Juhász Áron (ELTE)

Együttműködő munkatársak

Kolláth Zoltán
(University of West Hungary, Savaria Campus, Institute of Mathematics and Physics, Hungary)
Hidrodinamikai modellezés, RR Lyrae csillagok, Cefeidák, ismeretterjesztés

Szabó M. Gyula
(Gothard Astrophysical Observatory, Szombathely, Hungary)
Cefeidák, Mira és félszabályos változócsillagok, statisztikai vizsgálatok, exobolygók

Derekas Aliz
(Gothard Astrophysical Observatory, Szombathely, Hungary)
Fedési kettőscsillagok, RR Lyrae csillagok, Cefeidák, delta Scuti csillagok, spektroszkópia

Jurkovic Mónika
(Astronomical Observatory of Belgrade, Serbia)
II-es típusú cefeidák

Borkovits Tamás
(Baja Astronomical Observatory, Baja, Hungary)
kettőscsillagok, égi mechanika

Bíró I. Barna
(Baja Astronomical Observatory, Baja, Hungary)
kettőscsillagok, eclipse mapping

Kovács József
(Gothard Astrophysical Observatory, Szombathely, Hungary)
spektroszkópiai megfigyelések

Korábbi tagok

Szulágyi Judit
adatfeldolgozás

Dékány István
földfelszíni megfigyelések, adatfeldolgozás

Fűrész Gábor
spektroszkópia